העסקה קבלנית – באוניברסיטה ובכלל

גם בדיון על עובדות הנקיון באוניברסיטת תל אביב, אסור לשכוח שהפגיעה בזכויותיהם של עובדי הקבלן בכל המשק היא מובנית, ואינה תלויה בקבלן זה או אחר (על פגיעות מקומיות ראו העסקה קבלנית באונ' ת"א).

היעדר ביטחון תעסוקתי
עבודתם של עובדי הקבלן תלויה בשני גורמים, שכל אחד מהם נושא באחריות חלקית בלבד: מזמין השירות (במקרה שלפנינו – האוניברסיטה) אשר שואף לצמצם את המחוייבות שלו כלפי העובדים למינימום הנדרש בחוק, והמעסיק (חברת הקבלן), שתרומתו העיקרית היא בביסוס יחסי עובד-מעביד אך אינו יכול להבטיח תעסוקה מעבר לתקופת החוזה עם מזמין השירות. בכל שלב, מזמין השירות יכול להחליט שאינו מרוצה מאחד העובדים, ולהודיע לקבלן שעל העובד לעזוב את מקום העבודה. העובד אינו זכאי לשימוע או לכל הגנה אחרת. הקבלן, מצידו, יכול להציע לעובד תעסוקה במקום אחר  בתנאים דומים, ואם העובד אינו מעוניין לעבור בהתאם להצעתו של הקבלן, דינו כמתפטר והוא אינו זכאי לפיצויי פיטורים.

אל מול התנערותם של הקבלן ו"מזמין השירות" מאחריות להעסקה, צורמת ההבנה שבוסים דווקא יש בשפע: הוראות ונזיפות מתקבלות גם מהקבלן וגם מהאחראי הישיר בכל מקום עבודה, ועל איחורים, חופשות או חוסר שביעות רצון של המעסיקים, עובדי הקבלן חייבים דין וחשבון לכולם.

תנאי העסקה פוגעניים
היעדר הביטחון התעסוקתי בא לידי ביטוי גם בתנאי ההעסקה של העובדים.
בתרחיש האופטימי ביותר, עשוי להיות קבלן הוגן אשר יבחר להעניק לעובדי הנקיון תנאים טובים מהמינימום הקבוע בחוק, או שהעובדים יצליחו להתארגן וינהלו עם הקבלן מו"מ על תנאי ההעסקה שלהם. אך העובדים יזכו לתנאים משופרים רק בהתקשרות עם אותו קבלן. במכרז הבא (בו סביר שלא יזכה אותו קבלן, שעכשיו יידרש להוצאות שכר יותר גבוהות) כבר יתחלף המעסיק והעובדים יחזרו לנקודת האפס.

כביכול, קיימת בפני העובדים האפשרות לעזוב את מקום העבודה ולהמשיך לעבוד אצל אותו קבלן (מבלי לדעת איפה יקבלו עבודה, באיזו מסגרת שעות, ועוד) – אך במציאות, כאשר מגיע לסיומו חוזה בין קבלן למזמין שירות – אין לקבלן מקומות עבודה רבים להציע.

פגיעה בפיצויי הפיטורים
בעת התחלפות קבלנים, העובדים מקבלים פיצויי פיטורים מהקבלן היוצא, עבור התקופה היחסית בה עבדו אצל אותו קבלן. פיצויי פיטורים מחושבים לפי ותק, בהתאם לגובה השכר האחרון. מכיוון שנטייתו של השכר היא לעלות עם השנים (במקרה של עובדי הנקיון – אך ורק בשל עלייתו של שכר המינימום), פיצויי הפיטורים שישולמו בתום 20 שנות עבודה עבור התקופה כולה, יהיו גבוהים יותר מסך הפיצויים שישולמו אחת לארבע או חמש שנים, עבור אותה תקופה בלבד, לפי שכר קובע בהתאם לשכר המינימום בכל עת.

בחירת מקום העבודה
לעובדות קבלן אין למעשה אפשרות לבחור את המעסיק שלהן: הקבלנים מתחלפים אחת למספר שנים, מבלי שמישהו שואל לדעתן. עובדות הנקיון מקבלות הודעה בנושא שלהן רק לאחר שנחתם חוזה – לעתים, שבועות בודדים לפני התחלפות הקבלנים. במידה ונבחר, למשל, קבלן ידוע לשמצה עם היסטוריה מוכחת של פגיעה בעובדים – החוזה כבר חתום ואין לעובדות שום אפשרות לערער על כך.

פגיעה בחופש ההתארגנות
התאגדות במקומות עבודה גדולים אף פעם אינה דבר קל, ובמקרה של העסקה קבלנית, נוספים מכשולים רבים. להרחבה ראו חופש ההתארגנות.

הגבלה על שיפור התנאים
מכיוון שהקבלנים מוגבלים על ידי הצעות מחיר זולות שהגישו בכדי לזכות במכרז, כמעט שלא מתקיים שיפור תנאים עבור עובדי הנקיון. לותק, למקצועיות, למסירות ולהגדלת הראש של כל עובדת אין שום רלוונטיות לשכרה, אשר נגזר מתעריף שנקבע מראש. שיפורים שחלים בתנאי ההעסקה מכורח חוק (עליית שכר המינימום או צו הרחבה במשק) פוגעים ברווח של הקבלן ולפיכך מגדילים את האינטרס שלו לפגיעה מכוונת בזכויות העובדים. שיפורים שהושגו בזכות מו"מ או אפילו כוונות טובות של הקבלן, ייאלצו אותו להגיש הצעה יקרה יותר בפעם הבאה, ולכן יקטינו את הסיכוי שאותו קבלן יישאר במקום העבודה. להרחבה ראו מכרזי הפסד.