Archive for the ‘Uncategorized’ Category

ועד עובדות הנקיון באוניברסיטת תל אביב

יום שני, ינואר 4th, 2016

עובדות הנקיון באוניברסיטת תל אביב הן עובדות קבלן: למרות שחלקן נמצאות באוניברסיטה כבר מעל ל-20 שנים, המעסיק הרשמי שלהן הוא חברה חיצונית, המתחלפת אחת לכמה שנים. תפקידה העיקרי של חברת הקבלן הוא לנהל יחסי עובד-מעביד עם עובדות הנקיון, כך שהאוניברסיטה תהיה פטורה מהדאגה לנושאים שוליים כמו זכויות עובדים.

ההעסקה הקבלנית נצלנית במהותה, והיא פוגעת באפשרותן של העובדות להתאגד ולהיאבק יחד על שיפור תנאי ההעסקה שלהן. בנוסף לכך, האוניברסיטה החליטה על חלוקה שרירותית של הקמפוס לחלק דרומי ולחלק צפוני, שבכל אחד מהם חוזה נפרד (עם שני קבלנים שונים או עם קבלן אחד בשני החלקים, זה לא משנה). החלוקה השרירותית מחריפה את הבעיה עוד יותר, ויוצרת תחושה של הפרד ומשול.

התירוץ של מוטי כהן, מנכ"ל האוניברסיטה, לעבודה עם חברות קבלן, הוא שנקיון אינו ממקצועות הליבה של האוניברסיטה – כאילו שהאגף לקשרי חוץ, אגף ההנדסה והתחזוקה או מדור הרישום הם "יותר ליבה" ממי שדואגת למעבדות נקיות לצורך מחקר; או כאילו שבלשכת המנכ"ל יסתדרו יומיים בלי עובדת נקיון צמודה.

עובדי הנקיון באוניברסיטה דורשים את הכבוד המגיע להם: הם אינם עובדים ארעיים, אינם שוליים, והם חיוניים למוסד לא פחות מכל עובד אחר. עובדי הנקיון הם עובדים של האוניברסיטה לכל דבר, והעסקה קבלנית היא בסך הכל שם קוד לניצול.
הצטרפו למאבק: העסקה ישירה עכשיו!

תמונה 1 במאי

יום שני, ינואר 4th, 2016

11 לוגו עובדות הניקיון-06-07-06